Klimatické zmeny

Barbora Šedová

Klimatické zmeny sú jedným z najväčších hrozieb, akým musí ľudstvo vo svojej histórii čeliť. Dnes už niet akýchkoľvek pochýb o tom, že priemerná teplota stúpa a zvyšuje sa počet a sila prírodných katastrof. Tieto dopady pociťujeme už dnes. Ak sa emisie neprestanú zvyšovať, zostáva nám v priemere 30 rokov kým priemerná globálna teplota narastie o 2 stupne celzia, level ktorý spustí reťazec zmien s katastrofálnymi následkami. Nedávne udalosti naznačujú, že globálna spoločnsť začala klimatickým zmenám konečne pripisovať dôležitosť. 195 krajín podpísalo Parížku dohodu v oblasti boja proti klimatickým zmenám, environmentalny ekonóm William Nordhaus získal Nobelovu cenu za ekonómiu a protesty žiakov proti klimatickým zmenám sa vo svete šíria ako epidémia. Stačí to na to aby sme zastavili tikanie uhlíkových hodín? Čo zapríčinilo klimatické zmeny? Kto nesie zodpovednosť? Aké dopady majú dnes na našu spoločnosť? Čo predpovedajú vedci do budúcnosti? A aké sú možné riešenia? V mojej prednáške vám chcem porozprávať o realite klimatických zmien.
17:00 piatok, 50 min.
veľká učebňa (-1.58)
Prednáška

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)

CAPTCHA
Občas nám na stránky chodia boti (zlí kybernetickí vlci), tak si potrebujeme overiť, či si naozaj žívý a priateľský vĺčok.