Kobudo

Budo Klub Kenkyo

Na workshope budú predstavené niektoré zbrane, ktoré sa využívajú v štýle Kobukai Kobudo ale aj použitie rôznorodých predmetov dennej potreby (kľúče, pero, kravata, časopis, telefón...) na účel efektívnej sebaobrany. Účastníci workshopu si môžu priniesť vlastné "zbrane", predmety, ktoré majú pri sebe každý deň a naučiť sa ako ich použiť v krízovej situácií.
12:00 nedeľa, 60 min.
Telocvičňa
Vystúpenie, Workshop

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)

CAPTCHA
Občas nám na stránky chodia boti (zlí kybernetickí vlci), tak si potrebujeme overiť, či si naozaj žívý a priateľský vĺčok.