Kumáni - (ne)viditeľní nomádi

Michal Holeščák

Kumáni. Nomádske etnikum s bohatou históriou, ktorá sa dokáže vyrovnať ktorejkoľvek epickej literárnej ságe. Etnikum, ktoré položilo základy formovaniu sa Eurázijskej stepi aj Uhorského kráľovstva. Aká je ich história? Boli kumáni aj na Slovensku? Čo nám zanechali a ktoré predmety či slová po nich používame dodnes?
13:00 nedeľa, 50 min.
veľká aula (-1.61)
Prednáška

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)