Kvantové víly alebo rozprávanie o zbierke poviedok

,

Rozprávanie o vzniku zbierky poviedok Kvantové víly.
20:00 piatok, 50 min.
Zasadačka
Prednáška