Lewis a Tolkien o priateľstve

Martina "Tuilinn" Juričková

Minulý rok sme si hovorili o tom, aké dôležité bolo priateľstvo v Tolkienovom osobnom živote. Teraz sa pozrieme na to, ako veľmi sa zhodoval teoretický pohľad týchto dvoch priateľov na priateľstvo; konkrétne na to, ako sú niektoré prvky priateľstva, ktoré popísal Lewis vo svojej knihe Štyri lásky, zobrazená v Tolkienovom diele.
11:00 sobota, 50 min.
1.40
Prednáška

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)