Neurodegeneratívne ochorenia a ich výskum na Slovensku

Petr Novak, Dr. med. univ., PhD

Neurodegeneratívne ochorenia predstavujú jednu s najväčších súčasných výziev pre medicínu. Keďže sú asociované s vekom, so starnutím populácie (nielen) v krajinách prvého sveta počet pacientov neustále narastá, a efektívne terapie zväčša absentujú. V rámci prednášky Vás Dr. Novák prevedie klinikou a patofyziológiou neurodegenerácie, súčasným stavom na Slovensku a vo svete, a ilustruje výskumné aktivity, ktoré smerujú k pochopeniu a liečbe týchto zničujúcich ochorení, ktoré oberajú človeka o dôstojnú starobu. Zameriame sa tiež na súčasné výskumné aktivity Neuroimunologického Ústavu SAV, významného strediska výskumu neurodgenerácie na Slovensku. Nakoniec ilustrujeme výzvy v problematike neurodegenerácie nielen pre medicínu, ale i pre iné odbory, a pre laickú verejnosť.
17:00 sobota, 50 min.
malá učebňa B (zadná časť) (-1.57)
Prednáška

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)