Ochutnávka šermu šabľou ale aj o jej vzťahu k našej historií.

Juraj Martinec

Porozprávame sa našej minulosti. A zacvičíme si ochutnávku šermu šabľou, u nás v minulosti veľmi používanou zbraňou, dnes málo známou. Prineste si pohodlné oblečenie na cvičenie, ak máte náhodou šabľu je vítaná. K dispozícií bude istý počet cvičných zbraní. http://www.tostabur.sk/sk/ http://www.rytierinadevine.sk/
18:00 piatok, 90 min.
Telocvičňa
Prednáška, Workshop

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)

CAPTCHA
Občas nám na stránky chodia boti (zlí kybernetickí vlci), tak si potrebujeme overiť, či si naozaj žívý a priateľský vĺčok.