Od ovečky ku knihe - alebo ako vznikal stredoveký rukopis

Jana "Leiloria" Srnková

Prednáška sa bude venovať vzniku rukopisov v tvare, v akom ich poznáme dnes, a predstaví všetky kroky nutné k výrobe stredovekého rukopisu od výroby pergamenu, cez iluminovanie až po knižnú väzbu. Tiež priblíži najdôležitejšie materiály používané k písaniu a iluminovaniu.
50 min.
NEZARADENE
Prednáška