Peter Novák

Petr Novak, Dr. med. univ., PhD

Prednáška Petra Nováka, ktorý venuje výskumu Alzheimerovej choroby. Bližšie info doplníme čoskoro.
17:00 sobota, 50 min.
malá učebňa B (zadná časť) (-1.57)
Prednáška