Raňajky so scifistami, animovaná edícia

Hana "Mystic" Vrbovská

Raňajky na SlavCone už zopár rokov nesmú chýbať a tentokrát sa na zúbok pozrú hlavne tradičným animákom. Prídite sa zasmiať, nabrať energiu do nového dňa a uchmatnúť si koláčik, zakiaľ ešte je.
10:00 nedeľa, 50 min.
Oranžová sála
Prednáška