Šermiari britského impéria

Miroslav "Mirec" Hodulík

Chcel by som zoznámiť návštevníkov prednášky s historickými prameňmi z 18. a 19. storočia ktoré opisujú boj zblízka ako ho zaznamenali britskí vojaci a dôstojníci. Rád by som v krátkosti vysvetlil spôsoby používania dobových zbraní a aké zaujímavé zážitky sa diali na bojisku. Nie je vhodné pre jedincov so slabšou povahou, keďže boj zblízka je krvavá záležitosť.
50 min.
NEZARADENE
Prednáška