Vnímanie rastlín

Eva "Mirach" Zahradníková

Rastliny si iba tak vegetujú a o nič sa nestarajú. Alebo nie? Táto prednáška možno zmení váš pohľad na ne. Povieme si o tom, čo rastliny vidia, cítia a počujú, ako medzi sebou komunikujú, čo si pamätajú a ako dokážu plánovať do budúcna. A príde aj na chodiace stromy.
10:00 sobota, 60 min.
1.40
Prednáška

Hodnotenie

známky ako v škole (1 - najlepšie, 5 - najhoršie)