Voices of Fire

Matúš "Radeon" Nerád

Čo má metalová a capella skupina spoločné s fantay? No predsa fantasy knižku Voices of Fire od nemeckého autora Christopha Hardenbuscha, ktorú dobrevádza hudobný album s rovnakým menom.
15:00 piatok, 50 min.
Oranžová sála
Prednáška