Zvýšenie ľudskej inteligencie v sci-fi a realite

Rastislav "Megrez" Sopóci

Ľudská inteligencia bola vždy predmetom sci-fi ale aj reálneho života. Prednáška ukáže jednotlivé reálne či zamýšľané cesty k zvýšeniu IQ a ich vedľajšie účinky. Od géniov po savantov a späť. Zn. IQ test nie je nutný :)
50 min.
NEZARADENE
Prednáška