Literárna súťaž - vyhodnotenie

Milí priatelia duševne spriaznení s literárnou činnosťou, 

(a spomedzi nich najmä) milí autori, ktorí ste sa zapojili do tohto ročníka našej literárnej súťaže!

 

V prvom rade máme pre Vás jedno veľké ĎAKUJEME, lebo bez Vašej účasti by nijaká literárna súťaž nebola. A hneď po Vás ĎAKUJEM členom poroty, ktorí dva mesiace lúskali Vaše poviedky – ten druhý bol ťažší než ten prvý, lebo home office (ako mnohí viete) si vyžaduje omnoho viac času a nasadenia než by sa na prvý pohľad zdalo, ale všetci sme to zvládli.

Trocha štatistiky

Do uzávierky 15. februára nám prišlo 48 poviedok. Jedna v čase uzávierky prekračovala stanovený limit 36 000 znakov vrátane medzier a jedna prišla po uzávierke. Obe tieto poviedky dostali hodnotenia od porotcov, do súťaže však zaradené neboli. Takže súťažilo 47 Vašich poviedok.

Ako porotcovia sme prečítali a bodovo ohodnotili všetky poviedky. Na základe týchto bodov vzniklo konečné poradie, ktoré určilo víťazov tohtoročnej súťaže. Tento rok však priniesol zmenu na rozdiel od všetkých predošlých, lebo okrem bodového hodnotenia poskytol každý porotca aj slovné hodnotenie poviedky tým autorom, ktorí mu boli pridelení. Cieľom tohto hodnotenia je poukázať na silné a slabé miesta Vašej tvorby, prípadne Vám dať odporúčania do Vášho ďalšieho písania. Ide o názor konkrétneho porotcu. Nemusí byť univerzálny a vôbec sa nemusí zhodovať s názorom a hodnotením ostatných porotcov.

Mladé talenty

V tomto ročníku bola zhruba štvrtina textov od mládežníckych autorov. Do budúceho ročníka teda ako organizátori vstupujeme s otvorenou otázkou, či vytvoríme podkategóriu, lebo konkurencia vypísanejších autorov môže najmladšie talenty trochu demotivovať – a my predsa chceme, aby ste sa rozvíjali a raz svojich literárnych spolubojovníkov, a najmä sami seba, jednoznačne prekonali.

Víťazi

To, na čo ste od 15. februára 2020 čakali, je tu: víťazné poviedky s menami autorov a počtom ich bodov. Maximálny možný počet bodov bol 100. Keďže sme mali v jednom prípade bodovú zhodu, ocitli sa na prvých troch miestach štyria autori. U poroty v zložení Juraj Thal, Jaji Paveleková, Dominik Harman, Vladimír „Drackula“ HebertSilvia Zeumerová najviac zabodovali poviedky:

  1. Fortune (96 bodov) – Milan Tichý
  2.  Daniel (86 bodov) – Marianna Preston a  Vendeta (86 bodov) – Jakub Mišči
  3. Riečnicke potomstvo (84) – Stela Slemenská

A rozhodli sme sa udeliť ešte bonusovú cenu pre poviedku v mládežníckej kategórii, ktorá nás zaujala výraznejšie než ostatné. Je ňou:

Iskra ohňa (61 bodov) – Alexandra Šimunová

(Po prekliknutí máte možnosť si poviedky prečítať. Uvádzame ich bez zásahov - tak, ako ich autori do súťaže poslali.)

Víťazi získavajú ceny od vydavateľstva Artis Omnis, od Multiverza a pravdaže tiež od SlavConu. Všetkým im za ich podporu veľmi pekne ĎAKUJEME!

Musíme však povedať, že zaujímavých poviedok bolo pravdaže viac, nie všetky sa ale bodovo zmestili na stupne víťazov. Napriek tomu Vám blahoželáme, že ste prekonali sami seba – poctivo ste si sadli k počítačom a poletujúcu tvorivú inšpiráciu ste premenili na konkrétny text. Klobúk dole – veď to nedokáže úplne každý. Pracujte však na sebe ďalej. Nech sa od jesene máme opäť na čo tešiť.

Vieme, že čo sa SlavCon-u týka, počas roka sa ešte objavia rôzne prekvapenia. Veríme, že aj čo sa súťaže týka, prinesie ešte zopár prekvapení, ktoré viacerých potešia. Ak k nim dôjde, zistíte to na našej spriaznenej stránke na Facebooku: SlavCon – Literárna skupina.

Všetko dobré, priatelia. Uvidíme sa o rok. To si PÍŠTE!