Anton "Anino" Belan

Anino učí matiku a informatiku na škole pre nadané deti. Obľubuje dobré papanie, dlhé spanie, dôležité príbehy (staré aj nové, folklórne aj autorské), peknú matematiku a zaujímavé súvislosti, dejiny (hlavne staršie), astronómiu a kozmonautiku. Dlhé roky poriada ochranárske tábory v Bielych Karpatoch a každý rok prejde so študentami hrebeň niektorého nášho pohoria.