Katka Buzgoová

Katarína má doktorát z farmakológie a v súčasnosti pracuje v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied a na Farmaceutickej fakulte UK. Výsledky svojej práce pravidelne prezentuje na konferenciách doma aj v zahraničí. Má rada bojové umenia, už niekoľko rokov sa venuje karate a kobudo. Zvyšok voľného času vypĺňa najmä hraním počítačových hier a počúvaním dobrej hudby (metal ofc.).