Tibor Vančo

Už od útleho detstva som mal blízko k tvorbe. K filmárčenie som sa prvý krát dostal až na strednej umeleckej škole a po úspešnom ukončení som sa rozhodol pokračovať na VŠMU štúdiom VFX. Dostal som s k množstvu študentských filmov. Po ukončení štúdia vo veľkom pomáham študentom audiovizuálnej tvorby v ich prácach a popri tom sa venujem aj vlastnej tvorbe.
V roku 2019 som rozbehol produkčné združenie Raven Production.