Veronika "Nereis" Rjašková

Veronika Rjašková pochádza z Košíc, kde aj vyštudovala farmáciu. Po magisterských štátniciach sa ešte nechcela vzdať štatútu študenta a tak sa vydala na strastiplnú púť doktorandským štúdiom. Pôsobí ako doktorandka na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne, kde sa venuje výskumu prírodných látok rastlinného pôvodu. Popri tom je súčasťou kolektívu Lovci šarlatánov, ktorí od roku 2013 na svojej internetovej stránke vyvracajú najrozmanitejšie medicínske mýty. Vlani Lovcom vyšla aj kniha - Príručka zdravého rozumu.