Vydavateľstvo "Hydra" Hydra

PODPORA SLOVENSKEJ FANTASTIKY
VYDAVATEĽSKÁ ČINNOSŤ
PREDAJ FANTASTICKEJ LITERATÚRY