Fantastickí vedci a ich výskyt

Katka Buzgoová

Cesta k vedeckému poznaniu na Slovensku je mnohokrát sprevádzaná rozsiahlym školením a nemilosrdnými mentálnymi a fyzickými skúškami. Cieľom je pripraviť budúceho vedca na boj s neprirodzenými javmi, ktoré sužujú ľudstvo od nepamäti. Vo svojej práci sa nestretáva s nadprirodzenými monštrami, no napriek tomu musí pomocou svojho intelektu čeliť viacerým nástrahám, ktoré mu prináša život vo vede. Má teda zmysel stať sa vedcom na Slovensku? V akých podmienkach žijú u nás vedecké tvory?
Nepriradená miestnosť
Prednáška