"Inteligentné" polyméry

Anna Zahoranová

Je možné premeniť vodu na mlieko? Môže zvuk liečiť? Dokážu neživé materiály rozumieť našim pokynom? V prednáške na rozhraní medzi vedeckou fantastikou a realitou sa dozvieme viac o skupine polymérov, ktoré menia svoje vlastnosti pôsobením vonkajších podnetov, ako je zmena teploty, elektromagnetického poľa či ultrazvuk.
Nepriradená miestnosť
Prednáška