Výtvarná súťaž

... pravidlá súťaže na rok 2020 budú vyhlásené v blízkej dobe ... Aj pre ročník 2019  sme si pre všetkých tvorivých fanúšikov SlavConu pripravili výtvarnú súťaž. 

Pravidlá súťaže:
Tento rok sme sa v duchu témy festivalu rozhodli pre heslo: "Z času na čas."

Na vaše práce na papieri maximálne formátu A3 (ale zvážte schopnosti Slovenskej pošty) a podpísané zo zadnej strany sa tešíme na adrese:

Dandy Bodišová
Hraničná 11
82105 Bratislava

Obálku označiť heslom SLAVCON

Práce v digitálnej podobe zasielajte na adresu: vytvarnasutazatslavcon.sk
Tešíme sa na Vaše príspevky, ktoré môžete zasielať v termíne od *01.02.2019* do *31.03.2019*

Víťazov vyberie odborná porota i návštevníci SlavConu a slávnostne ich vyhlásime počas sobotňajšieho večerného programu.
Upozornenie: Nevyžiadané originály nevraciame. Ak chcete svoju papierovú prácu späť, pošlite nám spolu s ňou ofrankovanú obálku so spätnou adresou a my vám ju po festivale vrátime.

Na našej webovej stránke používame cookies na podporu technických funkcií, ktoré zlepšujú zážitok z používania stránky.

Používame aj analytiky.