OZ SlavCon

Názov združenia: SlavCon
Sídlo: Hany Meličkovej 2986/4, 84105 Bratislava-Karlova Ves, Slovenská republika
IČO: 52075796
DIČ: 2120986648
Dátum vzniku: 23.11.2018
Oblasti činnosti: iné umelecké, kultúrne
Viac detailov: Evidencia občianskych združení
IBAN: SK0283300000002701577709   BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Organization name: SlavCon
Address: Hany Meličkovej 2986/4, 84105 Bratislava-Karlova Ves, Slovak republic
TIN: 52075796
Tax No: 2120986648
Created on: 23.11.2018
Area of activity: other art and culture
More details at: Evidence of non-government organizations
IBAN: SK0283300000002701577709   BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX