Gabriela Balvirčáková

Zakladateľka občianskeho združenia Veršočok o.z., ktoré vzniklo v roku 2010 s cieľom podporovať a prezentovať možnosti aktívneho spoznávania prírodných, kultúrnych, historických a spoločenských hodnôt regiónu Horný Zemplín. Postupne sa aktivity združenia začali viac zameriavať na históriu a tradičné remeslá a tak v roku 2017 vznikol v rámci združenia projekt ČAROVECI, zameraný na oživenie tradičných remesiel a na ich dobovú prezentáciu, občas aj s nádychom súčasnej doby.
Na Slavcone predstaví výrobu a históriu slovanských motaných bábik - amuletov, a ukuchtí s nami tajomný kameň mudrcov v rámci výtvarných workshopov.