Jana "Adhara" Plauchová

Jana Plauchová je autorkou vedecko-fantastických románov a poviedok. Vydala sci-fi román Nula kelvinov (Q111, 2012), sci-fi román Večnosť omylov (Artis Omnis, 2014), sci-fi román Úvod do teórie chaosu (Artis Omnis, 2016), sci-fi román Druhá planéta (Artis Omnis, 2019) a niekoľko poviedok. Venuje sa tiež písaniu populárno-náučnej literatúry, prednášaniu z oblastí astronómie a kozmonautiky, blogovaniu a tvorbe predajných dekorácií. Pracuje ako odborná pracovníčka Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom a lektorka predmetu Raketová technika a kozmonautika na Pomaturitnom štúdiu astronómie.

Jej osobná webstránka: https://www.adhara.sk/