Dvojkrst Hydra: Potvorobijci 2 - Marián Kubicsko + Zima mŕtvych - Henrich H. Hujbert

Vydavateľstvo "Hydra" Hydra, Marián Kubicsko, Katarína "Soyka" Soyka, Lenka "Lenona" Štiblaríková, Henrich "Hrom" H. Hujbert

Čo majú spoločné dobrodružstvá mládeže na zabudnutých zrúcaninách a nákaza v strede Európy, ktorá postupne žerie svet? Je to jednoduché! Majú spoločného vydavateľa. Vydavateľstvo Hydra bude krstiť krvou a šípmi.
50 min.
NEZARADENE
Prednáška, Súťaž