Stará viera v novom šate: Moderné pohanstvo vo svete a na Slovensku

Ešte aj v dvadsiatom prvom storočí sa na Slovensku stretneme s nadávkou „do Paroma“. Tá nie je ničím menším než odkazom na dávne predkresťanské božstvo Slovákov. Napočudovanie nie je viera našich predkov taká mŕtva, akoby sa viac ako tisíc rokov od nášho prijatia kresťanstva mohlo zdať. Vo svete sme od šesťdesiatych (na Slovensku od deväťdesiatych rokov) svedkami „znovuzrodenia“ predkresťanských vier Európy. Aj keď moderné pohanstvo patrí k relatívne málopočetným náboženským hnutiam, počet jeho sympatizantov rastie stabilným tempom. Aké sú najpopulárnejšie podoby novodobého pohanstva vo svete a na Slovensku? V čo veria novodobí pohania, v čom sa ich viera odlišuje od kresťanstva? Ako reagovali na pandémiu koronavírusu?

História
Prednáška
50min. - Saturday - 18:00 (2021) -
Holodeck

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.