Andrea "poppy" Porvazníková

Roztržitá víla chaosnička deliaca svoj čas medzi reálnym, historickým a fantastickým životom.
V rámci SlavConu sa venuje marketingu a grafickej a digitálnej mágii.

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We also use analytics & advertising services. To opt-out click for more information.