Milan Barančok

Financie

Celoživotný fanúšik fantastiky (e.g. P. K. Dick, G. Egan, T. Chiang, U. K. Le Guin) a dobrej muziky (e.g. Death, Benighted, Crippled Black Phoenix, Oscar Peterson) so záľubou v štúdiu krízového manažmentu medziľudských vzťahov (Krav Maga, level P3). 
V civile sa po vyštudovaní finančnej matematiky (FMFI UK) presunul cez pár kratších zastávok do zahraničia, kde momentálne zachraňuje banky v odbore riadenia bilancie.