Rastislav "Megrez" Sopóci

Fanúšik sci-fi a fantasy a nadšený záujemca o nové technológie, ktorý sa vždy snaží porovnávať to fiktívne so skutočným. Napriek úplne odlišnému pracovnému zameraniu dlhoročný účastník festivalu a prednášajúci od roku 2014.

Program

2023