Cosplay / Kostýmová súťaž

SlavCon Cosplay 2020

Názov Cosplay je odvodený od slov costume play a chápe sa ako snaha o čo najdokonalejšie stvárnenie fiktívnej alebo reálnej postavy. Pokiaľ sa chcete zúčastniť oficiálnej cosplay súťaže, prečítajte a riaďte sa nasledujúcimi pravidlami.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

1. Súťažiaci sa prezlečú za postavu, ktorú si sami vybrali. Postava musí mať jasne špecifikovanú predlohu - Cosplayovanie vlastných postáv a originálne kostýmy patria do kostýmovej súťaže.
2. Pri zhotovení cosplayu je možné použiť aj kupované časti, ale podiel vlastnoručnej práce sa odzrkadlí pri hodnotení porotou.
3. Postava musí byť vhodná aj pre mladšieho diváka, čiže žiadna nahota
4. Povoľuje sa súťaž jednotlivcov aj skupín. V prípade skupiny bude tá hodnotená ako jeden celok a v prípade umiestnenia dostane jednu cenu. Túto informáciu musíte nahlásiť dopredu.
5. V publiku sú aj deti, takže sa podľa toho upravte svoj verbálny a neverbálny prejav.
6. Súčasťou kostýmu nemôžu byť funkčné zbrane alebo zbrane, ktoré by sa mohli považovať za funkčné (airsoftové zbrane, ostrá čepeľ mečov etc.)
7. Do súťaže sa môžete prihlásiť s cosplayom, s ktorým ste už súťažili na inej súťaži.

Cosplay súťaž bude mať len 1 kolo, kde budú mať súťažiaci 2 minúty na to, aby predviedli svoj kostým publiku. Forma prezentácie je na súťažiacich, ale je potrebné o priebehu informovať organizátora, aby sa zabezpečil hladký priebeh.

HODNOTENIE

Prvé 3 miesta sa určia na základe hodnotenia porotcov.
Porotcov predstavíme postupne na našom FB/IG. Máte sa na čo tešiť.

REGISTRÁCIA

Registrovať sa môžete na e-maile: cosplayatslavcon.sk

Váš e-mail musí obsahovať:

1. Základné informácie o postave ako:
    - meno postavy
    - názov diela

2. obrázok postavy/postáv v dostatočnej kvalite (na obrázku musí byť vidno, čo má postava na sebe)

3. ak si to vyžaduje scénka/prevedenie kostýmu na pódiu: audio súbor (najlepšie mp3). Ubezpečte sa, že Vami dodaná hudba je v dostatočnej kvalite (dostatočná hlasitosť, bez šumov etc.) Hudba bude pustená v čase 0:00, čiže na začiatku skladby.

Pokiaľ chcete súťažiť ako skupina: napíšte mená všetkých účastníkov a všetkých postáv

Deadline: 25.4.2020

CENY:

  1. miesto: 70 EUR
  2. miesto: 50 EUR
  3. miesto: 30 EUR

POZOR: Registrovaní súťažiaci majú možnosť získať vstupenku na sobotu zadarmo (prípadne 3 dňovú vstupenku s doplatkom 5 EUR). Spomeňte nás na FB/IG a použite #CosplayujemNeplatim a #SlavCon2020

Ďalšie informácie dostanete mailom.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny podľa situácie. O zmenách budú súťažiaci informovaní e-mailom, pokiaľ to bude možné.

 

 

SlavCon Kostýmová súťaž 2020

... pravidlá súťaže na rok 2020 budú vyhlásené v blízkej dobe ... SlavCon Kostýmová súťaž 2019

1. účastníci sa môžu prihlásiť do práve jednej z 3 kategórií, a to:
- Najlepší mužský kostým
- Najlepší ženský kostým
- Najlepšia kostýmovaná skupina.

2. štvrtou kategóriou je Hlas ľudu – v nej víťaza spomedzi všetkých kostýmov vyberajú tajným hlasovaním návštevníci conu; do tejto kategórie sa prihláška neposiela, každý kostým môže vyhrať

3. porota môže podľa vlastného uváženia udeliť jednému výnimočnému kostýmu špeciálnu Cenu poroty

4. spôsob prihlásenia do súťaže: účasť na prehliadke kostýmov, ktorá sa bude konať na festivale v sobotu, presný čas a miesto budú uvedené v programe; ak sa súťažiaci nebude môcť z objektívneho a vážneho dôvodu tejto prehliadky zúčastniť, môže sa prihlásiť vopred (do piatku 26.4.2019) mailom na adresu kostymovasutazatslavcon.sk (prihláška musí obsahovať tieto položky: meno a priezvisko súťažiaceho, prípadne aj jeho prezývka, súťažná kategória, fotografia kostýmu (ak je kostým vo výrobe, stačí obrázok niektorej súčasti), súhlas/nesúhlas so zverejnením zaslanej fotografie kostýmu na internete v rámci propagácie SlavConu pred konaním festivalu)

5. pravidlá pre kategórie Najlepší mužský kostým, Najlepší ženský kostým, Najlepšia kostýmovaná skupina:
- kostým sa musí skladať z viacerých častí (napr. nestačí len dať si k bežnému dennému oblečeniu klobúk)
- vyššie hodnotenie dosiahnu kostýmy s vlastnoručne vyrobenými súčasťami
- súčasťou kostýmu nesmie byť funkčná strelná, palná, sečná, rezná či bodná zbraň
- vzhľadom na to, že nie je určená dolná veková hranica pre návštevníkov festivalu, nesmie byť kostým neprimerane odhaľujúci či neprimerane vyzývavý; porota si vyhradzuje právo posúdiť primeranosť kostýmu

6. zúčastnením sa súťaže dáva súťažiaci súhlas na použitie fotografií a videozáznamov svojej osoby (zhotovených počas festivalu) organizátormi SlavConu, preberá zodpovednosť za prípadné škody, vzniknuté v súvislosti so svojím kostýmom, súhlasí s pravidlami a priebehom súťaže, ktoré môžu byť zmenené (organizátor sa zaväzuje včas o týchto zmenách informovať súťažiacich)

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny podľa situácie. O zmenách budú súťažiaci informovaní e-mailom, pokiaľ to bude možné.