Diana "Thallu" Hurbanová

Diana je novopečenou absolventkou etnológie a mimoeurópskych štúdií na UCM v Trnave. Zameriava sa najmä na mytológiu, náboženské predstavy a slovesný folklór. V minulosti sa venovala východnej Ázii, no počas štúdia etnológie jej učarovali severské krajiny.
V súčasnosti sa pripravuje na doktorandské prijímacie skúšky a popri tom externe študuje v odbore zlatník a klenotník na strednej odbornej škole.