Jakub Adámek

Doktorand na katedre porovnávacej religionistiky Univerzity Komenského. Kedysi sa venoval predstavám o démonických bytostiach, etnobiológii, poverám a mýtom. Teraz je súčasťou slovenského archeologického výskumu v Guatemale (Proyecto arqueológico regional Uaxatún), kde skúma predkolumbovské mayské poľnohospodárstvo.