Matej Hlavatý

Predstaviteľ Bratislavského šermiarskeho spolku.