Michal "Shade" Grečner

Ku Fantasy a Sci-Fi sa dostal cez OZ Spoločenstvo Tolkiena a táto láska mu ostala dodnes. Cez deň sa venuje IT ale vo voľnom čase organizuje eventy. Začal pri SlavCone už od jeho vzniku a vyskúšal si rolu dobrovoľníka, technika, vedúceho programu, stage managera ale aj hlavného organizátora. Mnohému ho to naučilo, napríklad písať o sebe v tretej osobe. Momentálne sa naplno venuje občianskemu združeniu Event Horizon s ktorým organizuje LARPy, herné večery či besedy ale aj konferenciu pre organizátorov larpov a eventov všeobecne. Ak v ruke nemá šálku kávy, rýchlo to napravte.