Ondrej Herec

Najvýznamnejší predstaviteľ slovenskej teórie fantastiky. Muž prvenstiev: zostavil prvú slovenskú antológiu svetovej fantastiky (1981), autor prvého československého rozhlasového seriálu o svetovej fantastike (1986), iniciátor, editor a autor československého SF magazínu (1988). Zakladajúci člen Československého syndikátu autorů fantastiky, dlhoročný člen poroty súťaže „Cena Karla Čapka“. Zakladajúci člen a predseda Slovenského syndikátu autorov fantastiky, vydavateľ zborníkov Krutohlav, zakladateľ a organizátor 12. ročníkov odborného seminára pre autorov fantastiky Reussova Revúca. Spoluzakladateľ, dlhoročný predseda a organizátor súťaže O cenu Gustáva Reussa, ktorej 1500 poviedok od 500 autorov predstavuje vyše 90% pôvodnej slovenskej fantastiky v dekáde 1990 – 2000. Iniciátor, autor a editor prvých Dejín slovenskej fantastiky (spoluautor Miloš Ferko). Odmenený Cenou Národného osvetového centra za výrazný prínos k rozvoji teórie a kritiky fantastickej literatúry, Cenou českej a slovenskej Akadémie sci-fi, fantasy a hororu za celoživotný prínos a cenou Mlok za zásluhy, najvyšším ocenením Československého fandomu. V knihe Z teórie modernej fantastiky predstavuje po prvý raz na Slovensku viaceré témy modernej fantastiky, niektoré po prvý raz v Európe, Kniha Dobre organizovaný netvor o obraze organizácie a posthumanizmu vo fantastike bola odmenená Prémiou Slovenského literárneho fondu, po nej vydal dal dielo Netvor o netvoroch od Frankensteina po Terminátora.
Povolaním sociológ a medzinárodný právnik, pracoval ako riaditeľ Centra OSN, člen Vládneho výboru Rady Európy a i. Autor vyše 30 výskumných prác a štúdií v oblasti sociálnej politiky a sociológie kultúry. Prednášal na viacerých univerzitách.