Teatro Olimpico Nuovo

Teatro Olimpico Nuovo (TON) sa venuje rekonštrukcii, výuke a vystupovaniu historického tanca.

Hlavným repertoárom sú spoločenské tance 17.-ho a 19.- storočia, ktoré sú rekonštruované z dobových zápisov. Prvou zbierkou spoločenského tanca pre širšiu verejnosť je The English Dancing Master od Johna Playforda z roku 1650. Mnohé z tancov, ktoré vyučujeme, pochádzajú z tejto zbierky.