Zdeno Jašek

Autor jednej z poviedok v antológii Čas hrdinov 2. Vo voľných chvíľach sa venuje čítaniu, písaniu a počítaniu, čiže má záľuby na úrovni prvého stupňa základnej školy. K tomu patrí aj hranie počítačových hier. Vystupuje spolu so skupinou tanečného humoru Všetečníci. V práci si obvykle kreslí a hovorí tomu softvérová architektúra.