Fantastická zoológia 2

Alternatívne svety a špekulatívna evolúcia. Ako vyzerá život na iných planétach? Čo by sa stalo, keby dinosaury nevyhynuli? A vyhynuli vôbec? Ako bude vyzerať človek budúcnosti? Čo majú spoločné penisové červy s Tolkienom?
12:00 nedeľa, 50 min.
B1
Prednáška