Geneticky modifikované organizmy

Čo je to génové delo? Čo sa s vami stane, ak zjete modifikovaný gén? A ktorá potravina, ktorú bežne kúpite v potravinách, vznikla rádioaktívnym ožarovaním? Geneticky modifikované organizmy (GMO) a potraviny z nich vyrobené sú zdrojom obáv časti verejnosti. V tejto prednáške sa pozrieme na to, ako GMO v súčasnosti vznikajú, ako to bolo v minulosti a čo je pravdy na niektorých populárnych argumentoch proti používaniu GMO.

Future Earth
Prednáška
1 hod. 30 min. - nedeľa - 11:00 (2023) -
Čierna perla