GMO rastliny

Peter "Pigeon" Holub

Geneticky modifikované organizmy (GMO) a potraviny z nich vyrobené sú zdrojom obáv časti verejnosti. V tejto prednáške sa pozrieme na to, čo to GMO vlastne je, ako GMO v súčasnosti vznikajú, ako to bolo v minulosti a čo je pravdy na niektorých populárnych argumentoch proti používaniu GMO rastlín.
Nepriradená miestnosť
Prednáška