Ilustrácie pre Magic the Gathering

Ukážky a proces tvorby fantasy ilustrácii pre kartové hry. Veľa obrázkov a rozprávanie o práci komerčného ilustrátora, to dobré, zlé a všetko ostatné.

Hry
Prednáška
1 hod. 20 min. - sobota - 12:00 (2023) -
TARDIS