J.R.R. Tolkien v čase prvej svetovej vojny.

Daniel Šmihula

J.R.R. Tolkien počas prvej svetovej vojny nastúpil so svojimi vrstovníkmi do Britskej armády, ako sa od neho v dobovej spoločenskej atmosfére očakávalo. Slúžil ako dôstojník v pluku Lancashirských mušketierov. Zúčastnil sa bojových kampaní vo Francúzsku a v roku 1917 ťažko ochorel a dostal sa do nemocnice. Počas rekonvalescencie začal pracovať na zbierke mytologických príbehov. Vojna a sprievodné udalosti ho mimoriadne zasiahli, stratil v nej polovicu svojich priateľov a zreje prispela k vytvoreniu príbehu o boji o Prsteň, ktorý získal v diele charakter pochmúrnej totálnej vojny.
10:00 nedeľa, 50 min.
veľká aula (-1.61)
Prednáška