Kobudo

Budo Klub Kenkyo

Na workshope budú predstavené niektoré zbrane, ktoré sa využívajú v štýle Kobukai Kobudo ale aj použitie rôznorodých predmetov dennej potreby (kľúče, pero, kravata, časopis, telefón...) na účel efektívnej sebaobrany. Účastníci workshopu si môžu priniesť vlastné "zbrane", predmety, ktoré majú pri sebe každý deň a naučiť sa ako ich použiť v krízovej situácií.
12:00 nedeľa, 60 min.
Telocvičňa
Vystúpenie, Workshop