Konzultácie s triediacim klobúkom

Víkend na Rokforte

Ako každý rok, aj tento raz sa triediaci klobúk v muklovskom svete musí tváriť nečarodejnícky. Preto si príďte do Siene slávy vyplniť test, ktorý ho u nás nahrádza. Na mieste vám poradia starší spolužiaci, s ktorými sa budete môcť spriateliť ešte pred tým, než sa dozviete, v ktorej fakulte budete mať miesto. Výsledky sa dozviete na Triediacom ceremoniáli, ktorý sa bude konať v piatok večer.
15:00 piatok, 180 min.
Rokfort
Iné