Lži v dejinách

Prekrúcanie, zavádzanie, propaganda, zvaľovanie viny na druhých a oficiálne kamufláže, ktoré formovali tento svet.
14:00 nedeľa, 50 min.
C3
Prednáška, Diskusia