Ohňovka: Time is running out

Hodinky tikajú, ručičky sa posúvajú dopredu jedna po druhej, čas neúprosne beží... A zastaví sa až, keď nastane grand finále večerného programu! Vystúpenie s ohňom skupiny Divoké žienky, ktoré vás na chvíľu vytrhne z reality a časopriestoru.

Sprievodný program
Vystúpenie
15 min. - sobota - 21:45 (2023) -
Outdoor