Otvorenie tábora Schatmansdorf

Spustenie celodenných atrakcií, lukostreľba, hod sekerkou, stredoveká kuchyňa, fotky v kostýme, ukážka stredovekého tábora, stredoveká sokoliareň, larpové bitky, komorné larpy.
11:00 sobota, 50 min.
Lúka za Budovou
Hra, Súťaž