Paradigma ZEME - vzťah s korisťou

Ľudský rod čelí najväčšej výzve vo svojej známej histórii. Moderná paradigma vlastnenia a koristenia pre zisk sa už potýka s reálnou možnosťou vyhynutia a zničenia celej biosféry. To, čo pre mnoho starších znamená „business as usual“ môže byť pre deti a mládež ortieľom smrti. Ak sa neuskutočnia sny technooptimistickych transhumanistov, čo bude, čo ich čaká? Majú právo sa nás na to pýtať? Môže súčasná politika priniesť zmenu? Môžeme to ešte stihnúť nerevolučnou zmenou? Môžeme zo Zeme urobiť vyschnutú hrudú horniny alebo prekvitajúcu planétu Kruhov?
Fantastický príbeh o tom, ako nám v zúfalstve, v hodine dvanástej, tesne pred opustením planéty, príde nečakaná pomoc.

Future Earth
Prednáška, Diskusia
120min. (2019) -
malá učebňa B (zadná časť) (-1.57)

Na našej webovej stránke používame cookies na podporu technických funkcií, ktoré zlepšujú zážitok z používania stránky.

Používame aj analytiky.